Kategorier
Info fra bestyrelsen

Banebygning på torsdag d. 17. juni.

Vi bygger baner til weekendens terrænskydning på torsdag.
Der er brug for hjælp, så vi håber så mange som muligt kan give en hånd med.

Kategorier
Info fra bestyrelsen

Udendørssæsonen 2021 er i gang.

Vi er i gang på Honumbanen og skyder hver torsdag aften fra nu.

Abonner på opdateringer. Klik her:

Kategorier
Info fra bestyrelsen Riffelskydning

Riffelskydning på 200m banen er i gang

Så er riffelskydning på 200m banen i gang.
Vi skyder hver anden tirsdag til slutningen af september fra 18.30 til 21.00.

Næste skydning er 15. juni.


Se datoer her:

Max. kaliber 7,62mm. og kun spidsskarp på Kongsberg skiverne.

Der er opsat skiveholder ved siden af kongsberg skiverne, hvis der skal bruges blødnæset.

Riffelskydning koster 50kr. pr. aften.

Abonner på opdateringer. Klik her:

Kategorier
Info fra bestyrelsen

Honum terrænskydning 2021

Der afholdes terrænskydning på Honumbanen lørdag d. 19. juni.

Se indbydelsen her:

Kategorier
Info fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Datoen er flyttet:

Vi afholder generalforsamling torsdag d. 1. juli i Honum kl. 18.00.

Der vil være skydning efterfølgende, og der må skydes grov selvom det er juli måned.

Der vil være krav om Coronapas, som skal forevises ved ankomst.

Indkaldelse bliver udsendt pr. mail iht. vedtægterne.

Kategorier
Nyheder

Overbygning og lys over skiverne på 25m banen i Honum

Overbygningen over skiverne på 25m banen er nu færdig.

Der er lys i båsene og ved skiverne.

Lyset i overbygningen tænder med hovedafbryderen til duel-anlægget.

Kategorier
Nyheder Riffelskydning

Ny positivliste over rifler som kan optages på SKV

SKV har udgivet en positivliste over rifler som kan optages på SKV tilladelse.
Der er visse lempelser i forhold til før, f. eks. kan foldeskæfter mm. nu tillades.
Der kan søges optagelse af rifler som ikke allerede er på listen.
Dette skal gøres inden SKV ansøgning.

Se listen her.

Rifler til DGI Kikkertklasse kan optages på SKV2.